Beantwoording Kamervragen betreft ontwerpbesluit DNA-onderzoek Wiv 2017

Antwoorden van minister Ollongren (BZK) op de vragen van de Kamerleden van de fracties van het CDA, D66, SP en de ChristenUnie. De aanleiding is het verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Besluit DNA-onderzoek Wiv 2017.